تصویر پروفایل
شخصی

0

آگهی فروخته شده

57

لیست کامل

تماس

5 بازدیدها
آذر 17, 1401

استخدام نیروی ساده (گارسون، سر گارسون و ظرفشور...

میلیون 0 (ثابت)

میدان انقلاب
13 بازدیدها
آذر 17, 1401

ستخدام کارمند فروش تلفنی کارت تخفیف پزشکی...

میلیون 9,500,000 (ثابت)

میدان انقلاب
7 بازدیدها
آذر 17, 1401

استخدام منشی بخش فروش

وزارت کار 0 (ثابت)

میدان انقلاب
13 بازدیدها
آذر 17, 1401

حسابدار استان تهران جنسیت خانم سابقه کار دارای ساب...

میلیون 7,500,000 (ثابت)

میدان انقلاب
16 بازدیدها
آذر 17, 1401

کارشناس مارکتینگ آزمایشگاه استان تهران جنسیت آقا، ...

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)

میدان انقلاب
11 بازدیدها
آذر 17, 1401

منشی آشنا به امور مالی استان تهران جنسیت خانم سابق...

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)

میدان انقلاب
9 بازدیدها
آذر 17, 1401

مونتاژ کار دستگاه الکترونیکی استان تهران جنسیت آقا...

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)

میدان انقلاب
11 بازدیدها
آذر 17, 1401

بالاتر از وزارت کار 6,000,000 (قابل مذاکره است)

میدان انقلاب
9 بازدیدها
آذر 17, 1401

استخدام کارشناس کنترل کیفیت (مهندس صنایع)...

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

میدان انقلاب
8 بازدیدها
آذر 17, 1401

کارشناسییا کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی...

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

میدان انقلاب
بالا