تصویر پروفایل
شخصی

0

آگهی فروخته شده

81

لیست کامل

تماس

106 بازدیدها
آذر 22, 1402

استخدام منشی اداری خانم شرکت کود و سم شرایط سنی  ز...

وزارت کار 6,000,000 (ثابت)

میدان انقلاب
132 بازدیدها
آذر 22, 1402

استخدام فروشنده آقا کفش پاما شرکت پاما به تعداد فر...

وزارت کار 7,000,000 (توافقی)

میدان انقلاب
72 بازدیدها
آذر 22, 1402

استخدام راننده لیفتراک جهت کارخانخانه کاشی و سرامی...

بالاتر از وزارت کار 8,000,000 (توافقی)

میدان انقلاب
185 بازدیدها
آذر 22, 1402

استخدام کارگر ساده جهت کارخانخانه کاشی و سرامیک دا...

بالاتر از وزارت کار 8,000,000 (توافقی)

میدان انقلاب
94 بازدیدها
آذر 22, 1402

استخدام تکنسین برق جهت کارخانخانه کاشی و سرامیک دا...

بالاتر از وزارت کار 8,000,000 (توافقی)

میدان انقلاب
62 بازدیدها
آذر 20, 1402

استخدام نیرو تسهیل دارشرکت موضوع  امور اداری خارج ...

بالاتر از وزارت کار 11 (قابل مذاکره است)

م انقلاب
51 بازدیدها
آذر 20, 1402

استخدام نیرو فنینصاب پله برقی موضوع نیر فنی نصب وت...

توافقی 9 (قابل مذاکره است)

م انقلاب
50 بازدیدها
آذر 20, 1402

استخدام نیرو کمکحسابدار موضوع کمک حسابدارخانم و آق...

وزارت کار 9 (ثابت)

م انقلاب
42 بازدیدها
آذر 20, 1402

استخدام نیرو سرآیدارشرکت موضوع سرآیدار داشتنسلامت ...

وزارت کار 9 (ثابت)

م انقلاب
45 بازدیدها
آذر 20, 1402

استخدام حسابدار خانمو آقا موضوع فعالیت حسابداری کا...

وزارت کار 9 (قابل مذاکره است)

م انقلاب
بالا