تصویر پروفایل
شخصی

0

آگهی فروخته شده

81

لیست کامل

تماس

154 بازدیدها
آذر 26, 1402

حسابدار شرکت سام سرویس ساکن تهران–آشنایی با سیستم ...

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

دفتر کاریابی راشدان
131 بازدیدها
آذر 26, 1402

تکنسین تاسیسات برق آشنایی کافی با تعمیرات برقی دست...

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)

دفتر کاریابی راشدان
89 بازدیدها
آذر 25, 1402

استخدام سرایدار نداشتن فرزند و یا فرزند بزرگسال در...

وزارت کار 0 (ثابت)

دفتر کاریابی راشدان
230 بازدیدها
آذر 23, 1402

حراست شرکت سامسونگ حقوق مزایا وزارت کار بیمه تکمیل...

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)

دفتر کاریابی راشدان
137 بازدیدها
آذر 23, 1402

فنی و مهندسی قالبسازی تزریق پلاستیک نقشه خوانی–پول...

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

دفتر کاریابی راشدان
250 بازدیدها
آذر 23, 1402

استخدام فروشنده آقا حقوق مزایا وزارت کار بیمه تامی...

وزارت کار 0 (ثابت)

دفتر کاریابی
139 بازدیدها
آذر 23, 1402

شرایط احراز توانایی کار گروهی در فروشگاه ظاهری آرا...

وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

دفتر کاریابی
148 بازدیدها
آذر 23, 1402

شرایط احراز حداقل 5 سال سابقه کار در دندانپزشکی آش...

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

دفتر کاریابی
147 بازدیدها
آذر 23, 1402

کارمند پذیرشگر استخدام کلینیک دندانپزشکی محدوده شر...

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)

دفتر کاریابی راشدان
161 بازدیدها
آذر 23, 1402

  مدیر داخلی جنسیت: خانم، آقا نوع قرارداد: تمام وق...

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

دفتر کاریابی
بالا