استخدام شرکت خصوصی برقکار ساختمان

استخدام شرکت خصوصی برقکار ساختمان کار ورزی و خرده کاری وبرقکاری در یک پروزه ساختمانی شیفت کاری روز کاری عدم داشتن اعتیاد به مواد مخدر ،سیگار جنسیت : اقا سن زیر ۴۵ سال داشتن ابتدایی به بالا بصورتساعت ک...