آگهی های ویژه

کارمند اداری معاونت مدرسه دولتی

کارمند اداری معاونت مدرسه دولتی

میدان انقلاب

بالاتر از وزارت کار 8,000,000 (ثابت)
کمک انبار دار شرکت تولید ابزار و یراق
کارشناس فروش

کارشناس فروش

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)
کارگر انبار شرکت سامسونگ

کارگر انبار شرکت سامسونگ

دفتر کاریابی راشدان

وزارت کار 0 (ثابت)
کال سنتر شرکت سام سرویس

کال سنتر شرکت سام سرویس

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
کارشناس واحد برنامه ریزی وتوسعه سام سرویس

کارشناس واحد برنامه ریزی وتوسعه سام سرویس

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
حسابدار شرکت سام سرویس

حسابدار شرکت سام سرویس

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
کارشناس-رشته ایمنی و صنعتی و مرتبط-بهداشت حرفه
حراست شرکت سامسونگ

حراست شرکت سامسونگ

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)
بالا