قیمت آگهی

قیمت پلن ها و بسته های ثبت آگهی

جهت ثبت آگهی نسبت به خرید پلن اقدام نماید.

بسته پایه

تومان 200,000تومان 250,000
حراج
 • اعتبار: 30 روز
 • آگهی ها: 30
 • آگهی های ویژه: 15
 • آگهی های نردبان: 5
 • تعداد تصاویر : 5
 • فعال کردن پیشنهادات : 1
 • آدرس ویدیو : خیر
 • برچسب های مجاز : خیر
 • دسته بندی‌ها : همه
افزودن به سبد خرید

بسته حرفه ای

تومان 450تومان 500
حراج
 • اعتبار: 60 روز
 • آگهی ها: 50
 • آگهی های ویژه: 25
 • آگهی های نردبان: 10
 • تعداد تصاویر : 10
 • فعال کردن پیشنهادات : 10
 • آدرس ویدیو : بله
 • برچسب های مجاز : بله
 • دسته بندی‌ها : همه
افزودن به سبد خرید

بسته پریمیوم

تومان 800,000تومان 900,000
حراج
 • اعتبار: 90 روز
 • آگهی ها: 80
 • آگهی های ویژه: 40
 • آگهی های نردبان: 30
 • تعداد تصاویر : 40
 • فعال کردن پیشنهادات : 10
 • آدرس ویدیو : بله
 • برچسب های مجاز : بله
 • دسته بندی‌ها : همه
افزودن به سبد خرید

بسته مخصوص دفاتر کاریابی

تومان 1,800,000تومان 2,000,000
حراج
 • اعتبار: 90 روز
 • آگهی ها: 200
 • آگهی های ویژه: 200
 • آگهی های نردبان: 50
 • تعداد تصاویر : 80
 • فعال کردن پیشنهادات : 10
 • آدرس ویدیو : خیر
 • برچسب های مجاز : بله
 • دسته بندی‌ها : مشاهده همه
افزودن به سبد خرید

بسته رایگان

تومان 0
 • اعتبار: 7 روز
 • آگهی ها: 2
 • آگهی های ویژه: 1
 • آگهی های نردبان: 0
 • تعداد تصاویر : 1
 • فعال کردن پیشنهادات : 0
 • آدرس ویدیو : خیر
 • برچسب های مجاز : خیر
 • دسته بندی‌ها : مشاهده همه
افزودن به سبد خرید
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
بالا