لیست محصول

محصولات عالی ما

با شما به اوج خواهیم رسید.

مدیر داخلی کلینیک دندانپزشکی

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
دفتر کاریابی
آذر 2, 1401
1 بازدیدها

حسابدار خانم شرکت مهاجرتی

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
دفتر کاریابی
آذر 2, 1401
3 بازدیدها

مدیر داخلی

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
دفتر کاریابی
آذر 2, 1401
1 بازدیدها
آبان 14, 1401
27 بازدیدها
ارتقا یافته ویژه

محصولات ویژه ما

استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی در لرستان
بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی در لرستان

دفتر کاریابی راشدان
3 بازدیدها
ویژه
استخدام پشتیبان دستگاه های کارتخوان لرستان
وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

استخدام پشتیبان دستگاه های کارتخوان لرستان

دفتر کاریابی راشدان
3 بازدیدها
ویژه
کارمند فروشگاه دیلی مارکت تهران
وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

کارمند فروشگاه دیلی مارکت تهران

دفتر کاریابی
4 بازدیدها
ویژه
استخدام کارمند فروش با در دیلی مارکت لرستان
2 بازدیدها
ویژه
دستیار دندانپزشک کلینیک دندانپزشکی
بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

دستیار دندانپزشک کلینیک دندانپزشکی

دفتر کاریابی
4 بازدیدها
ویژه
کارمند پذیرشگر استخدام کلینیک دندانپزشکی
بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)

کارمند پذیرشگر استخدام کلینیک دندانپزشکی

دفتر کاریابی راشدان
4 بازدیدها
ویژه
بالا