حسابدار شرکت سام سرویس

حسابدار شرکت سام سرویس ساکن تهران–آشنایی با سیستم راهکاران یا نرم افزارهای مشابه–تسلط به اکسل حقوق کاردانی به بالا مسلط به فن بیان و شناخت بازار شرایط سنی زیر35 سال مزایا وزارت کار بیمه تکمیلی و بیمه ...

تکنسین تاسیسات برق شرکت سامسونگ

تکنسین تاسیسات برق آشنایی کافی با تعمیرات برقی دستگاه ها–الکتروموتورهایتک فاز و سه فاز–تابلو برق و مدار قدرت حقوق مزایا وزارت کار بیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتمای دارای مدرک کاردانی به بالا مسلط به فن ...

حراست شرکت سامسونگ

حراست شرکت سامسونگ حقوق مزایا وزارت کار بیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتمای دارای مدرک دیپلم  کاردانی به بالا مسلط به فن بیان و شناخت بازار شرایط سنی زیر35 سال کارشناس :099916005862...

فنی و مهندسی قالبسازی تزریق پلاستیک

فنی و مهندسی قالبسازی تزریق پلاستیک نقشه خوانی–پولیش کاری–جوشکاری آرگون و جوشسرد–آشنایی کامل با تجهیزات پرداخت و پولیش حقوق مزایا وزارت کار بیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتمای دارای مدرک کاردانی به بالا م...

استخدام فروشنده در پاما

استخدام فروشنده آقا حقوق مزایا وزارت کار بیمه تامین اجتماعی بیمه مکمل ساعت کاری 8 پورسانت فروش کفش فروشی های سراسر کشور کارشناس :09916005862...

استخدام نیرو تسهیل دار شرکت

استخدام نیرو تسهیل دارشرکت موضوع  امور اداری خارج از شرکت داشتن موتور هم الزام وهزینه علاوه برحقوق بابت موتورپرداخت می شود. جنسیت : آقا مدرک تحصیلی : دیپلم شرایط سنی :  20 الی 45 ساعت کاری : 8 الی 5عص...

استخدام نیرو فنی نصاب پله برقی

استخدام نیرو فنینصاب پله برقی موضوع نیر فنی نصب وتعمیر پله برقی جنسیت : آقا مدرک تحصیلی : دیپلم شرایط سنی :  18 الی 25 ساعت کاری : 8 الی 5عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار اضافه کاری دارد محدوده ک...

استخدام نیرو کمک حسابدار

استخدام نیرو کمکحسابدار موضوع کمک حسابدارخانم و آقا منزل جهت سکونت دارد کارخانه شیشه جنسیت :خانم  و آقا مدرک تحصیلی : دیپلم شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار ...

استخدام نیرو سرآیدار شرکت

استخدام نیرو سرآیدارشرکت موضوع سرآیدار داشتنسلامت کامل و داشتن ضامن الزامی خانم و آقا منزل جهت سکونت دارد کارخانه شیشه جنسیت :خانم  و آقا مدرک تحصیلی : مهمنیست شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5عص...

استخدام حسابدار خانم و آقا

استخدام حسابدار خانمو آقا موضوع فعالیت حسابداری کارخانه شیشه جنسیت :خانم  و آقا مدرک تحصیلی : لیسانس شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار اضافه کاری دارد محدوده ...

بالا