استخدام نیرو خیاط چرخکار(راسته دوز-میان دوز-

 استخدام نیرو خیاط چرخکار(راسته دوز-میاندوز-زیگرال دوز) چرخکار(راسته دوز-میان دوز-زیگرال دوز) شیفت کاری روز8 ساعت عدم داشتن اعتیاد به مواد مخدر ،سیگار جنسیت : /خانم /آقا سنی زیر40 سال  داشتن تخصص بهتر...

استخدام سرایدار خانم و آقا

استخدام سرایدار نداشتن فرزند و یا فرزند بزرگسال در اولویت هستند سرایدار خانم و آقا با اسکان سویت 90 متری با تمام امکانات  همراه با وعده غذایی نهار شام  آقا امورات باغبانی و خانم امورات منزل حقوق وزارت...

استخدام منشی اداری شرکت کود و سم

استخدام منشی اداری خانم شرکت کود و سم شرایط سنی  زیر 35 سلامت کامل حقوق مزایا وزارت کار بیمه تامین اجتماعی آشنا با کامپیوتر اشرفی اصفهانی کارشناس : 09916005862...

استخدام فروشنده آقا کفش پاما

استخدام فروشنده آقا کفش پاما شرکت پاما به تعداد فروشنده آقا ا رای ویژه استخدام میکند شرایط سنی  دیپلم کارت پایان خدمت سلامت کامل داشتن طب کار حقوق مزایا وزارت کار بیمه تامین اجتماعی بیمه تکمیلی کلیه م...

استخدام راننده لیفتراک جهت کارخانه کاشی و سرامیک

استخدام راننده لیفتراک جهت کارخانخانه کاشی و سرامیک داشتن  دیپلم بدون نیاز به سابقه کار زیر 40 سال حقوق مزایا وزارت کار اضافه کار تا 100 ساعت ارتقاع شغلی بیمه تامین اجتماعی محدوده کاری جاده قدیم قم کا...

استخدام کارگر ساده جهت کارخانخانه کاشی و سرامیک

استخدام کارگر ساده جهت کارخانخانه کاشی و سرامیک داشتن فوق دیپلم برق بدون نیاز به سابقه کار زیر 40 سال حقوق مزایا وزارت کار اضافه کار تا 100 ساعت ارتقاع شغلی بیمه تامین اجتماعی محدوده کاری جاده قدیم قم...

استخدام تکنسین برق جهت کارخانخانه کاشی و سرامیک

استخدام تکنسین برق جهت کارخانخانه کاشی و سرامیک داشتن فوق دیپلم برق بدون نیاز به سابقه کار زیر 40 سال حقوق مزایا وزارت کار اضافه کار تا 100 ساعت ارتقاع شغلی بیمه تامین اجتماعی محدوده کاری جاده قدیم قم...

بالا