استخدام خانم امورات پذیرایی آبدارچی شرکت مهاجرتی

استخدام خانم جهت امورات پذیرایی و آبدارچی شرکت مهاجرتی  با ادب و خوش اخلاق سن زیر 45 سال  حقوق وزارت کار  بیمه تامین اجتماعی  محدوده کاری میدان ولیعصر عج کارشناس :09916005862...