استخدام خانم امورات پذیرایی آبدارچی شرکت مهاجرتی

استخدام خانم جهت امورات پذیرایی و آبدارچی شرکت مهاجرتی با ادب و خوش اخلاق سن زیر 45 سال حقوق وزارت کار بیمه تامین اجتماعی محدوده کاری میدان ولیعصر عج کارشناس :09916005862...