استخدام سرایدار خانم و آقا

استخدام سرایدار نداشتن فرزند و یا فرزند بزرگسال در اولویت هستند سرایدار خانم و آقا با اسکان سویت 90 متری با تمام امکانات  همراه با وعده غذایی نهار شام  آقا امورات باغبانی و خانم امورات منزل حقوق وزارت...

استخدام فروشنده در پاما

استخدام فروشنده آقا حقوق مزایا وزارت کار بیمه تامین اجتماعی بیمه مکمل ساعت کاری 8 پورسانت فروش کفش فروشی های سراسر کشور کارشناس :09916005862...

کارمند فروشگاه دیلی مارکت تهران

شرایط احراز توانایی کار گروهی در فروشگاه ظاهری آراسته برخوردار از سلامت جسمی حداقل مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر سن: 40 سال توانایی انجام کار به صورت گردشی در 2 شیفت صبح و عصر داشتن کارت پایان خدمت یا معاف...

استخدام منشی اداری شرکت کود و سم

استخدام منشی اداری خانم شرکت کود و سم شرایط سنی  زیر 35 سلامت کامل حقوق مزایا وزارت کار بیمه تامین اجتماعی آشنا با کامپیوتر اشرفی اصفهانی کارشناس : 09916005862    ...

استخدام فروشنده آقا کفش پاما

استخدام فروشنده آقا کفش پاما شرکت پاما به تعداد فروشنده آقا ا رای ویژه استخدام میکند شرایط سنی  دیپلم کارت پایان خدمت سلامت کامل داشتن طب کار حقوق مزایا وزارت کار بیمه تامین اجتماعی بیمه تکمیلی کلیه م...

استخدام نیرو کمک حسابدار

استخدام نیرو کمکحسابدار موضوع کمک حسابدارخانم و آقا منزل جهت سکونت دارد کارخانه شیشه جنسیت :خانم  و آقا مدرک تحصیلی : دیپلم شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار ...

استخدام نیرو سرآیدار شرکت

استخدام نیرو سرآیدارشرکت موضوع سرآیدار داشتنسلامت کامل و داشتن ضامن الزامی خانم و آقا منزل جهت سکونت دارد کارخانه شیشه جنسیت :خانم  و آقا مدرک تحصیلی : مهمنیست شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5عص...

استخدام حسابدار خانم و آقا

استخدام حسابدار خانمو آقا موضوع فعالیت حسابداری کارخانه شیشه جنسیت :خانم  و آقا مدرک تحصیلی : لیسانس شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار اضافه کاری دارد محدوده ...

استخدام نیرو کارمند اداری خانم

استخدام نیرو کارمند اداری  خانم موضوع فعالیت کارمند اداری خانم کارخانه شیشه جنسیت :خانم مدرک تحصیلی : دیپلم به بالا شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5 عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار اضافه ک...

استخدام نیرو کارگرخط تولید

استخدام نیرو کارگرخط تولید موضوع فعالیت خط تولید کارخانه شیشه جنسیت : آقا مدرک تحصیلی : مهم نیست شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5 عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار اضافه کاری دارد محدوده کار...

بالا