استخدام نیرو آبدارچی

استخدام نیرو آبدارچی موضوع آبدارچی شرکت جنسیت : آقا مدرک تحصیلی : دیپلم شرایط سنی :  20 الی 45 ساعت کاری : 8 الی 5عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار اضافه کاری دارد محدوده کاری : قیطریه کارشناس :جو...

استخدام نیرو کمک حسابدار

استخدام نیرو کمکحسابدار موضوع کمک حسابدارخانم و آقا منزل جهت سکونت دارد کارخانه شیشه جنسیت :خانم  و آقا مدرک تحصیلی : دیپلم شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار ...

استخدام نیرو سرآیدار شرکت

استخدام نیرو سرآیدارشرکت موضوع سرآیدار داشتنسلامت کامل و داشتن ضامن الزامی خانم و آقا منزل جهت سکونت دارد کارخانه شیشه جنسیت :خانم  و آقا مدرک تحصیلی : مهمنیست شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5عص...

استخدام حسابدار خانم و آقا

استخدام حسابدار خانمو آقا موضوع فعالیت حسابداری کارخانه شیشه جنسیت :خانم  و آقا مدرک تحصیلی : لیسانس شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار اضافه کاری دارد محدوده ...

استخدام نیرو خدمات ونظافت شرکت

استخدام نیرو خدمات ونظافت شرکت موضوع فعالیت خدمات ونظافت شرکت کارخانه شیشه جنسیت :خانم  و آقا مدرک تحصیلی : مهم نیست شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5 عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار اضافه ...

استخدام نیرو کارمند اداری خانم

استخدام نیرو کارمند اداری  خانم موضوع فعالیت کارمند اداری خانم کارخانه شیشه جنسیت :خانم مدرک تحصیلی : دیپلم به بالا شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5 عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار اضافه ک...

استخدام نیرو کارگرخط تولید

استخدام نیرو کارگرخط تولید موضوع فعالیت خط تولید کارخانه شیشه جنسیت : آقا مدرک تحصیلی : مهم نیست شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5 عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار اضافه کاری دارد محدوده کار...

استخدام نیرو کارگر آشپز خانم

استخدام نیرو کارگر آشپز خانم   موضوع فعالیت پخت و پز غذا برای 6 نفر کارخانه شیشه جنسیت : آقا مدرک تحصیلی : مهم نیست شرایط سنی :  ندارد ساعت کاری : 8 الی 5 عصر بیمه تامین اجتماعی حقوق وزارت کار اضافه ک...

کارگر انبار شرکت سامسونگ

کارگر انبار شرکت سامسونگ حقوق دیپلم به بالا مسلط به فن بیان و شناخت بازار شرایط سنی زیر35 سال مزایا وزارت کار بیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتماعی محدوده  جاده قدیم دارای مدرک کارشناس :099916005862...

بالا