استخدام نیرو منشی خانم 📌منشی اداری مسلط به کامپی

استخدام نیرو منشی خانم منشی اداری مسلط به کامپیوتر شیفت کاری روز8 ساعت عدم داشتن اعتیاد به مواد مخدر ،سیگار جنسیت : خانم سنی زیر30 سال  داشتن تخصص بهتر بصورتساعت کاری بیمه تامین اجتماعی جای خواب ندارد...

استخدام نیرو خدمات آقا آزمایشگاه

استخدام نیرو خدمات  نظافتی آزمایشگاه خدمات نظافتی آقا شیفت کاری روز8 ساعت عدم داشتن اعتیاد به مواد مخدر ،سیگار جنسیت : /آقا سنی زیر45 سال  داشتن تخصص بهتر بصورتساعت کاری بیمه تامین اجتماعی جای خواب ند...

استخدام نیرو خدمات نظافتی مجتمع تجاری اداری

استخدام نیرو خدمات  نظافتی مجتمع تجاری اداری خ جمهوری  آقا خدمات پذیرایی و نظافتی آقا شیفت کاری روز8 ساعت عدم داشتن اعتیاد به مواد مخدر ،سیگار جنسیت : /آقا سنی زیر45 سال  داشتن تخصص بهتر بصورتساعت کار...

استخدام نیرو خیاط چرخکار(راسته دوز-میان دوز-

 استخدام نیرو خیاط چرخکار(راسته دوز-میاندوز-زیگرال دوز) چرخکار(راسته دوز-میان دوز-زیگرال دوز) شیفت کاری روز8 ساعت عدم داشتن اعتیاد به مواد مخدر ،سیگار جنسیت : /خانم /آقا سنی زیر40 سال  داشتن تخصص بهتر...

استخدام نیرو لابی من مجتمع مسکونی بازنشسته

  حراست و نگهبانی شیفت کاری روز کاری12 ساعت کار 24 ساعت استراحت   عدم داشتن اعتیاد به مواد مخدر ،سیگار جنسیت : آقا سنی زیر40 سال  داشتن تخصص بهتر بصورتساعت کاری بیمه تامین اجتماعی جای خواب ندارد غذا د...

حراست مجتمع تجاری

  حراست و نگهبانی شیفت کاری روز کاری12 ساعت کار 24 ساعت استراحت   عدم داشتن اعتیاد به مواد مخدر ،سیگار جنسیت : آقا سنی زیر40 سال  داشتن تخصص بهتر بصورتساعت کاری بیمه تامین اجتماعی جای خواب ندارد غذا د...

استخدام مسئول فنی داروخانه در بیمارستان غیر

    استخدام  مسئول فنی داروخانه  در بیمارستان غیر دولتی نیاوران داروخانه بیمارستان شیفت کاری روز کاری عدم داشتن اعتیاد به مواد مخدر ،سیگار جنسیت : اقا و خانم سن  ندارد داشتن تخصص بهتر بصورتساعت کاری ب...

بالا