کارمند فروش مهران پلیمر
کارشناس فروش

کارشناس فروش

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)
کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی

کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی

میدان انقلاب

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
بالا