آگهی های ویژه

استخدام مونتاژ کار دستگاه الکترونیکی
استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی در لرستان

استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی در لرستان

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
استخدام پشتیبان دستگاه های کارتخوان لرستان

استخدام پشتیبان دستگاه های کارتخوان لرستان

دفتر کاریابی راشدان

وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
استخدام نیرو منشی خانم 📌منشی اداری مسلط به کامپی
کمک انبار دار شرکت تولید ابزار و یراق
استخدام نیرو خدمات نظافتی مجتمع تجاری اداری
بالا