استخدام نیرو فنی نصاب پله برقی
استخدام جوشکار CO2 در شرکت نو اندیش صنعت پرنیان

استخدام جوشکار CO2 در شرکت نو اندیش صنعت پرنیان

میدان انقلاب

بالاتر از وزارت کار 9,000,000 (قابل مذاکره است)
استخدام مونتاژ کار دستگاه الکترونیکی
استخدام پشتیبان دستگاه های کارتخوان لرستان

استخدام پشتیبان دستگاه های کارتخوان لرستان

دفتر کاریابی راشدان

وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
دستیار دندانپزشک کلینیک دندانپزشکی

دستیار دندانپزشک کلینیک دندانپزشکی

دفتر کاریابی

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
بالا