مدیر داخلی کلینیک دندانپزشکی

مدیر داخلی کلینیک دندانپزشکی

دفتر کاریابی

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
مدیر داخلی

مدیر داخلی

دفتر کاریابی

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
استخدام کارشناس کنترل کیفیت (مهندس صنایع)

استخدام کارشناس کنترل کیفیت (مهندس صنایع)

میدان انقلاب

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی در لرستان

استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی در لرستان

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
بالا