استخدام نیرو منشی خانم 📌منشی اداری مسلط به کامپی
استخدام شرکت خصوصی برقکار ساختمان
کارشناس-رشته ایمنی و صنعتی و مرتبط-بهداشت حرفه
استخدام کارشناس کنترل کیفیت (مهندس صنایع)

استخدام کارشناس کنترل کیفیت (مهندس صنایع)

میدان انقلاب

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی در لرستان

استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی در لرستان

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
مدیر داخلی کلینیک دندانپزشکی

مدیر داخلی کلینیک دندانپزشکی

دفتر کاریابی

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
بالا