پیش بارگیری

درحال بارگزاری...

هزینه بکارگماری کارجویان

لطفا بعد از پرداخت هزینه بکار گماری باشماره همراه 09916005862 واحد پشتیبانی تماس حاصل نماید .

پرداخت هزینه بکارگماری

  • واریز یک سوم هزینه بکارگماری به عنوان ودیعه معرفی به کار 500000 پانصد هزار تومان مابقی هزینه بکارگماری 2500000 دو میلیون پانصد هزار تومان بعد از دریافت حقوق ماه اول

logo-samandehi
سوئیچر رنگ