فرم ثبت نام کارجویان کمیته امداد امام خمینی ره کاریابی راشدان

کارجو گرامی بعد از ارسال فرم جهت تائید و تکمیل ثبت نام  (نام ونام خانوادگی به همراه  کدملی) خود را به شماره تلفن 09916005862 وات ساپ نمائید .

واحدپشتیبانی

ثبت نام کارجویان كميته امداد امام خميني ره کاریابی راشدان

  • تاریخ صدور برای برادران الزامی می باشد.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • پدر ،مادر ،همسر ،برادر ،دوستان
  • پدر ،مادر ،همسر ،برادر ،دوستان

logo-samandehi
سوئیچر رنگ