دانش آموخته گرامی پس از واریز وجه لطفا با پشتیبانی کاریابی راشدان هماهنگ فرمایید .

تلفن : 09916005862

اصلاحیه واریزی ثبت نام آزاد سازی

نام و نام خانوادگی(Required)
درخواست برای مقطع تحصیلی را حتما تایید بفرماید(Required)
آخرین مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید(Required)
با انتخاب آخرین مقطع تحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی قبلی نیز شامل می شود.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

بالا