فرم ثبت نام کارجویان کمیته امداد امام خمینی ره کاریابی راشدان

کارجو گرامی بعد از ارسال فرم جهت تائید و تکمیل ثبت نام  (نام ونام خانوادگی به همراه  کدملی) خود را به شماره تلفن 09916005862 وات ساپ نمائید .

واحدپشتیبانی

ثبت نام کارجویان كميته امداد امام خميني ره کاریابی راشدان

 • تاریخ صدور برای برادران الزامی می باشد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • پدر ،مادر ،همسر ،برادر ،دوستان
 • پدر ،مادر ،همسر ،برادر ،دوستان
 • قیمت: 576,000 تومان
  انتخاب همه موارد الزامی است مجموع هزینه 45000 هزارتومان +10000هزینه سامانه پیامکی +15000 کپی و اسکن مدارک + 50000هزار تومان هزینه بکار گماری +9%درصد عوارض ومالیات

logo-samandehi
سوئیچر رنگ